هذه هي الواجهة المخصصة للطباعة ، يمكنك الإستفادة من كافة مميزات المشروع عبر الواجهة الرئيسية
This is a printable version, to view full-featured version switch to the Main interface
سورة Sura   الهمزة   Al-Humaza
الصفحة Page 601
(1) Per il Tempo!
(2) Invero l’uomo è in perdita,
(3) eccetto coloro che credono e compiono il bene, vicendevolmente si raccomandano la verità e vicendevolmente si raccomandano la pazienza.

(1) Guai ad ogni diffamatore maldicente,
(2) che accumula ricchezze e le conta;
(3) pensa che la sua ricchezza lo renderà immortale?
(4) No, sarà certamente gettato nella Voragine.
(5) E chi mai ti farà comprendere cos’è la Voragine?
(6) [È] il Fuoco attizzato di Allah,
(7) che consuma i cuori.
(8) Invero [si chiuderà] su di loro,
(9) in estese colonne.

(1) Non hai visto come agì il tuo Signore con quelli dell’elefante?
(2) Non fece fallire le loro astuzie?
(3) Mandò contro di loro stormi di uccelli
(4) lancianti su di loro pietre di argilla indurita.
(5) Li ridusse come pula svuotata.

آيــــات - القرآن الكريم Holy Quran - مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود

هذه هي النسخة المخففة من المشروع - المخصصة للقراءة والطباعة - للاستفادة من كافة المميزات يرجى الانتقال للواجهة الرئيسية
This is the light version of the project - for plain reading and printing - please switch to Main interface to view full features