هذه هي الواجهة المخصصة للطباعة ، يمكنك الإستفادة من كافة مميزات المشروع عبر الواجهة الرئيسية
This is a printable version, to view full-featured version switch to the Main interface
سورة Sura   الكوثر   Al-Kawthar
الصفحة Page 602
(1) Per il patto dei Coreisciti,
(2) per il loro patto delle carovane invernali ed estive.
(3) Adorino dunque il Signore di questa Casa,
(4) Colui Che li ha preservati dalla fame e li ha messi al riparo da [ogni] timore.

(1) Non vedi colui che taccia di menzogna il Giudizio?
(2) È quello stesso che scaccia l’orfano,
(3) e non esorta a sfamare il povero.
(4) Guai a quelli che fanno l’orazione
(5) e sono incuranti delle loro orazioni,
(6) che sono pieni di ostentazione
(7) e rifiutano di dare ciò che è utile.

(1) In verità ti abbiamo dato l’abbondanza.
(2) Esegui l’orazione per il tuo Signore e sacrifica!
(3) In verità sarà colui che ti odia a non avere seguito.

آيــــات - القرآن الكريم Holy Quran - مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود

هذه هي النسخة المخففة من المشروع - المخصصة للقراءة والطباعة - للاستفادة من كافة المميزات يرجى الانتقال للواجهة الرئيسية
This is the light version of the project - for plain reading and printing - please switch to Main interface to view full features